Dropdown menues for the English site

Fjällman Golf Design

Photo: Mark Alexander 2015

Peter Fjällman

Member -EIGCA

Past President

 

 

 

"Greenerna är det mål som golfspelaren skall nå.

Försvaret för dem skall göras starkt”.

 

Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

ETELÄ-SAIMAA GC utsedd till Finlands bästa golfbana 2017!!

NYHETSBREV / Januari 2018

PÅGÅENDE PROJEKT 2017/2018

Flottbeker Golf - Hamburg

se bilder under Galleri-Foto

 

Troxhammar GK -nya greener

 

Ålands GK utvecklingsplan Kungsbanan.

"En bana måste vara tilltalande för ögat, enkel och sträng i konstruktionsdetaljerna, men för att verkligen vara värd beröm, äventyrlig och rik på chanser.”

 

Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

Ågesta GK

Ombyggnation av greener och green-områden 2007/2008.

 

Ursprungliga golfbanearkitekter: Nils Sköld och Jan Sederholm

Lunds Akademiska Golfklubb Hål 16

Ombyggnation av greener och green-områden 2004.

Ursprungliga golfbanearkitekter: Stig Boström och J.S.F Morrison

 

 

 

"De flesta matcher avgörs efter 15:de hålet. Man skall därför försöka göra hål 16, 17 och 18 rätt svåra och rika på hinder”

 

Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

Landeryds GK Norra Banan Ombyggnation av greener och greenområden 2004/2005.

 

Ursprunglig golfbanearkitekt: Åke Persson

Troxhammar GK

Sveriges första 18+12 håls bana. Ombyggnationer påbörjades 2004 och den nya bansträckningen invigdes i maj 2009.

 

Ursprunglig golfbanearkitekt: Jan Sederholm

 

 

"Variation är lösenordet för golfarkitekten, variation av omgivningar, jordmån och utläggning. Variation av ytan, formerna och konturerna samt möjligheter att spela alla olika golfslag, äro de viktigaste ingredienserna i en god golfbana”

 

Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

Etelä-Saimaa , Villmanstrand, Finland

Copyright © Fjällman Golf Design