REDIGERING AV SIDAN PÅGÅR!!

Tidigare Nyheter

SÖDERKÖPINGS GK och HULTA GK


Tillsammans med Söderköpings GK kommer jag under 2012 att utarbeta ett förslag till bunker renovering för hela golfbanan. Det är en fortsättning på de bunkerarbeten som vi utfört under hösten 2011. Även under hösten 2012 kommer de sista 9 green och greenområdena på Hulta GK att byggas om.


VÅRGÅRDA GK


Det är med stor glädje och stolthet jag just fått reda på att golfbanan i Vårgårda hamnat bland Sveriges 50 bästa i Golf Digest årliga ranking. För oss alla som var med i tillkomsten av golfbanan var detta besked en härlig julklapp.Castle Stuart – en titt in i framtiden


Nu stirrar vi in i novembers djupa mörker. Ännu en golfsäsong har passerat. På golfbanorna runt om vårt land har glädje delats med tandagnisslande. Några har gjort par eller bättre, andra bogeys eller sämre. Vattenhinder och skogspartier har fått tillökning med golfbollar och några byter fortfarande om på parkeringen. Det debatteras häftigt i klubbhuset om spelets förbannelser samtidigt som det för femtielfte gången bestäms att golfklubborna skall säljas på nätet. Så med andra ord är det mesta sig likt. Men den stora frågan är, har vi haft kul?


Att spela golf är något vi gör av egen fri vilja. Vi svingar våra klubbor under en period på dygnet som vi själva bestämmer över utan tvång att utföra andra sysslor som är nödvändiga för vår överlevnad. En något för kort backswing bör inte minska våra möjligheter att ställa fram mat på bordet. Målet för att jaga runt efter den lilla vita bollen på välansade gröna ytor torde snarare härröra sig till vår eftersträvan att uppleva glädje, upprymdhet, betydelse samt bidra till en förbättrad hälsa. Om vi dessutom har kolossalt roligt när vi hasar oss fram längs golfbanan och inte hamnar bakom ”spelfördärvargänget”, blir upplevelsen än större.


Om vi för ett ögonblick reflekterar över att golfspelet är en lek, håller nog de flesta med om att ha roligt är en av de främsta komponenterna i leken. Det finns säkert många som har invändningar mot att betrakta golfspelet med denna enkla utgångspunkt och hävdar med emfas att spelet är mycket mer än så. Golfen är för många ett yrke, en livsstil eller en nödvändighet för sociala kontakter. Men oavsett våra bevekelsegrunder för att försöka få bollen under mark i en cylinderformad kopp på så få slag som möjligt, kan vi inte bortse från att golfspelet härstammar från idén att fördriva vår fria tid på ett roligt och underhållande sätt.


Som alla lekplatser har även golfbanan en form av struktur och särskilda kännetecken utmärkande för aktiviteten. Samtliga kreativa miljöer har flera egenskaper som är gemensamma oavsett om man avser en fotbollsplan, ishockeyrink eller en golfbana. Bland dessa ömsesidiga karaktärsdrag kan man nämna öppenhet, mångfald, originalitet, gemenskap, tillit och tolerans. (Sahlin N-E, Kreativitetens filosofi 2001)

Golfbanan skiljer sig dock väsentligt från andra lekplatser eller arenor då utövandet kräver stora arealer, vilket är kopplat till begreppet om storskalighet. Att anlägga en golfbana (lekplatsen) i naturen är en konstform som kräver mångfasetterade kunskaper hos samtliga involverade i ett golfbaneprojekt. Frågan man kan ställa sig är hur vi golfbanearkitekter i skapelsen av en golfbana, kan bidra till att öka möjligheten att ha kul. Låt mig berätta om en ny golfbana som, enligt mitt förmenande, är vansinnigt rolig att spela.


Castle Stuart Golf Links ligger knappt en mil utanför Inverness, Skottlands sjunde största stad. Längs ett stycke av Moray Firths strandlinje har initiativtagaren till golfbanan Mark Parsinen tillsammans med den amerikanske golfbanearkitekten Gil Hanse lagt ut en enastående golfbana. Banan öppnades för spel 2009 men redan i år stod man som värd för Scottish Open på The European Tour med Luke Donald som segrare.


Parsinen är för många ett välbekant namn då han tidigare låg bakom tillkomsten av Kingsbarnes Golf Links på Skottlands östkust. Erfarenheten från byggnationen av denna golfbana tillsammans med en stark uttalad filosofi om den nya golfbanans utformning, har bidragit till att Castle Stuart Golf Links känns som en golfbana för framtiden. Golfbanan är visserligen designad med inspiration från golfbanearkitekturens gyllene år mellan 1890 och 1930, då många av vår tids klassiska golfbanor byggdes. Men flera av de särdrag som gör dessa golfbanor så speciella har utvecklats djupare vilket ger en ny dimension till spelet.

Det finns en klar uttalad målsättning att golfspelaren skall ha roligt under sitt besök på anläggningen och golfbanans design är en viktig beståndsdel i denna hållning.


Att det idag tar alldeles för lång tid att spela 18 hål är en av de orsaker som får många att överväga att sluta spela golf. Många har redan hittat nya aktiviteter att fylla sina fria tider med. Det finns givetvis flera faktorer som gör att vi tillbringar allt längre tid på våra golfbanor men en som ofta anges är att man upplever golfbanan som alltför svår. Detta kan bero på golfbanans design men även på hur den sköts eller presenteras. Flera slag i djupa bunkrar bidrar knappast till att mungiporna åker uppåt. Därutöver har säkert letandet efter sneda slag i tjockt högt gräs medverkat till att familjemiddagar senarelagts eller helt uteblivit.


Det blåser nya vindar inom golfbanearkitekturen. Ledordet är minimalism vilket innebär att man använder de naturliga former som finns i landskapet och integrera dessa i golfbanan. Kullar och sänkor som funnits där i årtionden blir självklara delar av golfbanans strategi. Golfbanan utmanar spelaren att från utslaget bestämma en spellinje som kan ge ett bra inspel mot green med hänsyn tagen till områdets topografi. Ett green område kan vara helt utan bunkrar, men omgiven av starka onduleringar, som påverkar bollens rull in mot green. Greenerna innehåller flera dramatiska nivåer men erbjuder alltid intressanta och varierande flaggplaceringar. Ytterområdena är en naturlig del av golfbanan då spelytorna är formade efter platsens angränsade vegetation. Det skall upplevas som om golfbanan är en naturlig del av landskapet.

När du står på första utslaget på Castle Stuart känns det som om golfbanan alltid har funnits där. Golf hålen är utlagda i terrängen med varsam hand på ett naturligt sätt. Du erbjuds generösa spelytor där man nästan uteslutande ser allt vad som ligger framför en när man står på utslaget och blickar bort mot greenområdet. Om ett utslag, mot förmodan sticker iväg från din tänkta spellinje och hamnar i ruffen, hitta du bollen snabbt i det glesa svingelgräset. Härifrån har du alla möjligheter att spela dig ut utan alltför stora uppoffringar. Bunkrarna ligger strategisk utplacerade, oftast väl synliga från utslaget. Sand ytorna är tämligen stora i bunkrarna samt att angränsade vegetation gärna får vara en del av bunkerns definition. Detta skiljer sig från de grästorvade bunkerkanterna vi vanligtvis ser på traditionella linksbanor.


Under de senaste 100 åren har det endast anlagts en handfull golfbanor på mark vi karakteriserar som ett typiskt links landskap med dyner och flyktig sand. Bundersand på Sylt i Tyskland är ett exempel och Machrihanish Dunes i Skottland ett annan. De senaste och kanske mest omtalade är förstås Donald Trumps projekt norr om Aberdeen. Samtliga projekt har föregåtts av omfattande utredningar med hårda förhandlingar innan tillstånd att bygga golfbanan tilldelats samt i vissa fall har starka protester från lokalbefolkningen förekommit. Så för golf projekt som avser att föra links traditionen vidare får entreprenörer och investerare söka andra markområden.


I likhet med Kingsbarnes Golf Links är Castle Stuart i stora delar byggt på åkermark. Här fanns inte de naturliga landformationerna som vi associerar med links golf. Visserligen hade området längs strandlinjen svagt ondulerade linjer medan den övre landplatån saknade i stor utsträckning intressanta land strukturer. Så omfattande terräng modelleringar blev nödvändigt för att skapa den golfbana man föresats sig att bygga. Men man hade tur att i området hitta en någorlunda riklig sand ficka som underlättade formationen av golfbanan.


En golfrunda på Castle Stuart känns som att vrida tillbaka tiden men in i framtiden. Det är en enkel promenad med bedårande omgivningar och naturscenerier. Golfbanan erbjuder fantastiska utmaningar oavsett spelskicklighet samt sist men inte minst, man har kul. Om anden i lampan plötsligt skulle dyka upp med ett erbjudande om tre önskningar kommer en av önskningarna bli att spela Castle Stuart varje dag. Den andra att Halmstads BK återvänder till Allsvenskan snarast. Den tredje behåller jag för mig själv.


GOLFCLUB SYLT – Tyskland


Tillsammans med min samarbetspartner, Rolf Stephan Hansen, har vi under sommaren färdigställt tre nya golfhål på golfklubbens korthålsbana. Detta gör att golfklubben utöver sin 18 hålsbana förfogar över en korthålsbana på 9 hål.

Spelet på banorna är oerhört intensivt under sommarmånaderna så tillskottet av tre nya golfhål är synnerligen välkomnat.


Byggnationen utfördes under 2 veckor med Kenneth Lindqvist som grävmaskinist och undertecknad på plats.
2012-09

Jag har varit på studieresa i USA och tittad på flera golfbanor


Tot Hill Farm Ashboro i North Carolina, USA

Tobacco Road i North Carllina, USA

Pine Needle Pinehurst, USA

Pinehurst,USA

Baltusrol, New Jersey, USA

Bethpage Black, Long Island, USA

Maidstone GC, Long Island, USA

National Golf Links, Long Island, USA

Skottland 2008


Jag har nyligen besökt Skottland och studerat några nya banor. The Renaissance Club ligger utanför Edinburgh och granne med Muirfield. Banan är ritad av Tom Doak, kanske den mest uppmärksammade nya golfbanearkitekten i världen just nu. Jag hade förmånen att träffa Tom i samband med en föreläsning på Co Louth tidigare i år och han är på många sätt en mycket intressant person. Hans ”design filosofi” och sätt att genomföra ett golfbaneprojekt är inspirerande och ger impulser till nya idéer.

Banan på The Renaissance Club innehåller på alla sätt de värden som Tom Doak står för. Golfbanan är utmanande och varierad med en härlig anpassning till det omgivande landskapet. Han har på ett mycket bra sätt skapat en golfbana av linkskaraktär, som passar väl in tillsammans med de övriga banorna i området såsom Gullane, Murfield, North Berwick med flera.


Hål 11 på the Renaissance Club.

Löv från ett angränsande träd gjorde bunkerslaget ännu mera utmanande...Machrihanish Dunes är en ny bana som ritats av David Kidd, samme man som skapat The Castle Course i St Andrews. Banan i Machrihanish kommer att öppnas för spel i maj 2009 och efter en närmare tre timmar lång rundvandring kan man konstatera att the Dunes kommer att bli något alldeles särskilt. Bara det faktum att man fått tillåtelse att anlägga en ny golfbanan i ett dynlandskap är helt unikt och har inte förekommit i Skottland sedan slutet av 1800 talet!

Ett av greenområdena på Machrihanish Dunes.Kidd har hittat lämpliga platser för tees och greener och format områdena med stor hänsyn till omgivande dyner. Inga anläggningsarbeten har gjorts på fairway utan befintliga ytor har klippts upp. Bunkrar har skapats direkt i dynerna. Min gissning är att Machrihanish Dunes kommer att bli oerhört uppmärksammad under nästa år och bli ett ”måste besök” för alla som älskar linksbanor.

Dundonald Links har redan några år på nacken och var tidigare en bana öppen endast för medlemmar i Loch Lomond GC. Numera är det möjligt att spela mot greenfee och även Dundonald Links är värt ett besök. Kyle Philips har ritat en bana som på många sätt uppfyller de kriterier vi menar med links golf. Några hål är fantastiska såsom hål 11 och 12. Philips har på många hål använt sig av diken som förstärker strategin. Det känns uppfriskande att detta klassiska hinder används på en modern linksbana.


Femte hålet på Machrihanish Dunes. Ett korthål med havet som fond.


2008

Vårgårda GK

I början av augusti öppnades den nya golfbanan i Vårgårda. Banan har varit välbesökt sedan öppningen och de positiva omdömmena har varit många. Eftersom samtliga spelytor är uppbyggda med sand har banan varit öppen, när andra banor i området fått stänga på grund av det myckna regnandet. Förhoppningen är att kunna hålla banan öppen långt in på hösten med god spelkvalité. Jag kommer att besöka banan under oktober månad och återkommer med en längre redogörelse om banan på hemsidan.


Ågesta GK

Ombyggnad av Ågesta är i stora delar avslutad och banan öppnade för spel i mitten av juli. Det återstår att slutföra ombyggnationen av två fairways och några nya utslagsplatser. De nya greenområdena har etablerat sig mycket bra och med den nya bansträckningen, kan man med visst fog påstå, det är en "ny" golfbana som medlemmar och gäster spelar.


Ålands GK

Det är med stor glädje som jag blivit utsedd att vara Ålands Golfklubbs golfbanearkitekt i framtiden. Tillsammans med golfklubben kommer jag att föreslå en långsiktigt utvecklingsplan för klubbens båda 18 hålsbanor samt fullfölja det renoveringsarbete av bunkrar som påbörjades redan förra året.


Söderköpings Golfklubb

Just nu pågår upphandlingen av entreprenad för en ombyggnation av hål 1 och 2 på 18 hålsbanan. Förhoppningen är att påbörja en ombyggnation under kommande vinter.


Troxhammars Golfklubb

Slutbesiktning av de nya hålen på Troxhammar genomfördes i augusti månad. Etableringen har varit väldigt bra och öppningen av den nya hålen är planerad till 1 maj 2009. Troxhammar GK kommer då att förfoga över 18 + 12 hål.
2009


Vreta Kloster GK

I höst har jag tillsammans med Svenska Golfbanebyggarn AB, som entreprenör, påbörjat byggnationen av en korthålsbana med sex hål och en stor övningsgreen på Vreta Kloster GK. Klubben förfogar redan idag över 27 hål.

Vi har byggt med hög kvalité i åtanke. Således är samtliga greener byggda enligt den s.k.USGA-metoden och fairways kommer att ”sandkappas”.

Vi avslutade arbetena nyligen och återupptar byggnationen under våren 2010. Målsättningen är att öppna banan senare under året.

En skiss över området bifogas.


Hagge GK

Under hösten har jag, återigen med Svenska Golfbanebyggarn AB som entreprenör, genomfört en ombyggnation av 18:nde grenområdet på Hagge GK. Maskinarbetena påbörjades den 14 oktober och avslutades den 5 november. Dessutom anlades en ny damm på samma hål. Till våren återstår finjustering och sådd.

Förhoppningsvis kan vi tillsammans med golfklubben utveckla golfbanan för framtiden och anläggningen är verkligen en ”pärla” med ett antal vackra hål längs sjön Haggen.

På golfklubbens hemsida finns ett bildspel på byggnationen av 18:nde greenområdet, www.haggegk.comHalmstad Golfklubb

Som många av er känner till blev mitt och Halmstad GK styrelses förslag till ändring av hål 17 på Norra Banan, nedröstat med liten marginal på ett extra årsmöte i juni 2008. Sedan dess har vi fortsatt att fundera på en lösning, som skulle förbättra säkerheten och tilltala medlemmar och gäster. Funderandet och utförda säkerhets tester har ännu inte utmynnat i ett nytt förslag men arbetet fortsätter.

Under vintern kommer greenområdet hål 13 på Södra Banan få en ny utformning med kullar och nya bunkrar.EIGCA

Mitt engagemang som styrelseledamot av EIGCA är i nuläget koncentrerat på förberedelser för World Golf Forum, St.Andrews Skottland, i mars 2010. Under konferensen kommer golfbanearkitekter från hela världen att delta och diskutera aktuella frågeställningar inom golfbanearkitektur. När programmet för konferensen är färdigt kommer jag att lägga ut det på hemsidan.


Greenbladet

Jag har skrivet en artikel i nr 4 2009 i Greenbladet som du kan läsa genom att gå in på rubriken Press.Vårgårda Golfklubb invigde officiellt sin nya 18 hålsbana på Valborgsmässoafton. Kommunfullmäktiges ordförande Kristina Gunnarsson klippte bandet vid första tee och senare på kvällen avhålls en fest för medlemmar och gäster. Tidigare under dagen spelades en scramble tävling över 12 hål.

Även om jag i allra högsta grad är ”part i målet” vill jag ändå framhålla att golfbanan på Olstorp inbjuder till en utmanande spelupplevelse och att växtligheten på banan håller högsta tänkbara kvalité. Personalen som arbetar med banan har gjort och gör ett strålande arbete.

Att vi hade möjlighet att lägga ut 25 cm sand på samtliga spelytor har redan gett torra och ”krispiga” spelytor och sanden kommer att vara en kvalitetssäkring för framtiden.

Hoppas att många golfspelare kommer att hitta till Vårgårda under året och att besökarna kommer att uppskatta golfbanan.
Golfklubbens ordförande Anders Larssoninvigningstalar från första

utslagsplatsen.

Kommunfullmäktiges ordförande Kristina Gunnarsson klipper bandet!

Troxhammar Golfklubb

1 maj 2009 avhölls den högtidliga invigningen av Troxhammar Golfklubbs nya bansträckning som innehåller 18 hål samt 12 hål. Konceptet är det första av sitt slag i Sverige och har rönt stor uppmärksamhet både från golfspelare och golfmedia. På invigningsdagen deltog över 300 medlemmar och inbjudna i golfspel över 12 hål och efterföljande festligheter.

Än en gång vill jag påpeka att jag är ”part i målet” men Troxhammars nya koncept andas framtidstro och nytänkande. Båda bansträckningarna innehåller nya utmaningar blandade med ursprungsarkitekten Jan Sederholms grundläggande spelidéer.

Även på Troxhammar gör banpersonalen ett fantastiskt arbete med att hålla de båda banorna i allra bästa skick och jag är helt övertygad om att Troxhammar kommer att ha många nöjda medlemmar och belåtna gäster i år.