RIKSTEN GOLFBANA /STOCKHOLM 

                          VÄLKOMMEN TILL FJÄLLMAN GOLF DESIGN! 


2024 är ett speciellt år för Fjällman Golf Design. För 25 år sedan startade undertecknad verksamheten som professionell golfbanearkitekt. Det har hittills varit fantastiska, roliga, utvecklande och inspirerande år, som kommer att fortsätta med gott samarbete med nuvarande uppdragsgivare och med nya projekt, både i Sverige och i utlandet. 


Under 2023 öppnades de sista ombyggda greenområdena på Flottbeks GC i centrala Hamburg. Projektet startade redan 2017 men blev något fördröjt i samband med utbrottet av pandemin. Golfbanan är idag en del av Grossflottbeker Sportclub tillsammans med tennis och landhockey. Hamburger GC startade sin verksamhet här 1906. Sedermera flyttade golfklubben till Falkenstein och Flottbek GC tog över golfbanan 1931. Anläggningen är således en av Tysklands äldsta som idag kan stoltsera med nya USGA uppbyggda greenområden. 


Ombyggnationen på GC Sylt fortsatte under hösten 2023. Merparten av fas 2 av detta projekt kunde genomföras men vissa delar fick tyvärr framflyttas till våren 2024 på grund av stora regnmängder. Planeringen är att färdigställa projktet, vilket även inkludera läggning av färdig grästorv på greenerna, när väderleksförhållandena så tillåter.     


Även riklig nederbörd medförde att vi inte kunde slutföra samtliga åtgärder avseende färdigställande av bunkerarbeten på Blå slinga - Gullbringa GCC. Däremot hann vi med ombyggnationen av greenområdet på hål 5 - Röd slinga. Preliminärt kommer åtgärderna på Blå slinga att återupptas senare i år. 

 

Uppdragen med Troxhammars GK / Mälarö GK samt Golf Stars anläggningar fortsätter även under 2024. De finns ett flertal olika projekt med dessa uppdragsgivare som vi får återkomma till senare. 


Det var särskilt glädjande att under sommaren 2023 besöka "mina" golfbanor i Finland. Samtliga- Kurk GK, Lakeside GC och Etelä-Saimaa - var intressanta att återse och jag hoppa kunna göra ett återbesök under 2024.


Förhoppningsvis finns det möjligheter till en del förbättringar eller kompletteringar på en av Västsveriges bästa golfbanor - Vårgårda GK. Det är inga stora förändringar men vi har diskuterat en del enklare åtgärder för att ytterligare höja spelupplevelsen på golfbanan.
Lycka till med golfen 2024 önskar Peter Fjällman - Fjällman Golf Design.   VÅRGÅRDA GOLFKLUBB. Rankad som en av Västsveriges bästa golfbanor. 


Peter Fjällman

Member EIGCA

Past President
ETELÄ-SAIMAA GC utsedd till Finlands vackraste golfbana för fjärde året i rad!! (omröstningen publicerades i Finlands största golftidning i början på 2022).

"Greenerna är det mål som golfspelaren skall nå.

Försvaret för dem skall göras starkt”.


Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

"En bana måste vara tilltalande för ögat, enkel och sträng i konstruktionsdetaljerna, men för att verkligen vara värd beröm, äventyrlig och rik på chanser.”


Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt

Landeryds GK Norra Banan Ombyggnation av greener och greenområden 2004/2005.


Ursprunglig golfbanearkitekt: Åke Persson

Ågesta GK

Ombyggnation av greener och green-områden 2007/2008.


Ursprungliga golfbanearkitekter: Nils Sköld och Jan Sederholm

Lunds Akademiska Golfklubb Hål 16

Ombyggnation av greener och green-områden 2004.

Ursprungliga golfbanearkitekter: Stig Boström och J.S.F Morrison

Troxhammar GK

Sveriges första 18+12 håls bana. Ombyggnationer påbörjades 2004 och den nya bansträckningen invigdes i maj 2009.


Ursprunglig golfbanearkitekt: Jan Sederholm"Variation är lösenordet för golfarkitekten, variation av omgivningar, jordmån och utläggning. Variation av ytan, formerna och konturerna samt möjligheter att spela alla olika golfslag, äro de viktigaste ingredienserna i en god golfbana”


Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt
"De flesta matcher avgörs efter 15:de hålet. Man skall därför försöka göra hål 16, 17 och 18 rätt svåra och rika på hinder”


Rafael Sundblom 1890-1958

Sveriges första moderna golfbanearkitekt