REDIGERING AV SIDAN PÅGÅR!

2021 Nyheter:

- Gullbringa ombyggnation 6 greenområden

- MasterPlan Skogaby GK

- MasterPlan Gripsholms GK 

- 2 nya greenområden Flottbek, Tyskland 

- Prel. byggstart GC Sylt, Tyskland


2019 & 2020    På uppdrag av Vårgårda Golf & Fritid AB blev jag 2019 anlitad att upprätta en utvecklingsplan för verksamheten på Vårgårda GK. Särskilt kul eftersom jag ritade och var med och byggde golfbanan 2006 till 2008. Jag blev senare tillfrågad om jag på konsultbasis och deltid kunde agera som klubbchef under året, vilket jag med glädje tackade ja till. Vi har kommit överens om en fortsättning även under 2020.

Uppdraget på Vårgårda GK går utmärkt att kombinera med de design uppdrag jag har inplanerat under 2020 vilket främst gäller ombyggnationer av befintliga anläggningar. Bland annat kommer ytterligare ett nytt greenområde att anläggas på Flottbek GC i Hamburg Tyskland med en fortsättning under 2021. 


Ombyggnationera av greenområden på Troxhammars GK (hål 6 och hl 16) färdigställdes under 2019 och öppnas för spel 2020. Detsamma gäller den nya greenen på hål 11 Kings/Kungsängen GK som från 2020 spelas som ett par 3 hål.  

Nya greenområdet på hål 6 - Flottbek, Hamburg 

NYHETER 2018 


Flottbek- Hamburg-Tyskland: 

3 nya greenområden färdigställda samt 2 nya teeområden. Samtliga ombyggda områden öppnade för spel 2018.


Troxhammars GK: 

2 nya greenomåden på hål 4 och 15. Greenen på hål 15 öppnades för spel under senare delen av säsongen. Greenen på hål 4 öppnad 2019. Under senhösten påbörjades arbeten med nya greenområden på hål 6 och 16.

Golf Star - Lindö : 

Första 9 hålen på Ängsbanan samt sista 9 hålen på Lindö Park blir en ny dragning av 18 hål.Vissa ombyggnationer kommer att utföras under 2018/2019. 

Nya greenområdet på hål 15 - Troxhammars GK

ÖVRIGA NOTERINGAR FRÅN 2018:


Ny adress för verksamheten, se kontakt


Uppdragsritningar för bygglov ombyggnation av drivingrangen på Mälarö Skytteholms GK.


Påbörjade under senhösten ett uppdrag gällande en förstudie för en utvecklingsplan Vårgårda golfklubb och dess golfbana. Studien skall vara färdig i maj 2019. 


Uppdatering av MasterPlan för Ålands GK - Kungsbanan. 


Konsultuppdrag avseende serviceplanering Aquagate AB, Sollentuna. 

AUGUSTI 2017

Nytt projekt i Hamburg - Flottbek. Påbörjat ombyggnation av 3 greenområden och 2 nya teeområden. Beräknat färdigt i slutet av september 2017.


OKTOBER 2017

Ombyggnation av två nya greenområden på 18 hålsbanan TROXHAMMARS GK

OKTOBER 2016


Det är nu klart att Fjällman Golf Design, tillsammans med kollega Rolf Stephan Hansen, erhållit uppdraget att bygga om Golf Club Sylt i Tyskland.

Banan är belägen, som namnet säger på ön Sylt, och omfattar nybyggnation av 4 hål samt ombyggnation av resterande 14 greener och greenområden.

Projekteringen pågår för fullt och byggstart är planerad till våren 2017.

Mer information kommer snart!

OKTOBER 2016


Under 2016 har samabetet med Troxhammars Golfklubb fortsatt. Nya förslag finns för ombyggnationer av flera greener och greenområden samt nybyggnationer av flera utslagsplatser. Genom att erbjuda fem utslagsplatser finns möjligheten att skapa varierande banlängder anpassat till golfspelarnas spelskicklighet.

Någon definitiv tidsplan för igångsättning av projekten finns inte i skrivande stund (okt.2016) men möjligtvis kan uppstart ske under hösten 2017. HULTA GK


I september avslutades ombyggnationsprojektet av greener och greenområden på Hulta Golfklubb i och med färdigställandet av hål 10 till 18. Förra året byggdes de första 9 hålen om och kunde tas i bruk redan i början av juni i år.

Byggnadsmässigt har projektet varit väldigt framgångsrikt liksom ekonomiskt då givna budgetramar har uppnåtts. Projektet har uppmärksammats via en artikel på golf.se som du kan läsa här.

Dessutom finns en mycket gedigen dokumentation med bilder på golfklubbens hemsida www.hultagk.se

Det nya greenområdet på hål 9 i förgrunden med det ombyggda 18:e greenområdet i bakgrunden. Båda övervakas av den magnifika herrgårdsbyggnaden tillika klubbhus.


KURK GK – Finland


Under hösten har vi påbörjat greenombyggnationen av Kurks 18 hålsbana. Vi har börjat med hål 10 till 18 som kallas för Lake. Projektet liknar i många stycken Hultas ombyggnadsprojekt eftersom vi på vissa greener byter i princip ut endast greenmaterial och dräneringslager medan andra greenområden är föremål för större förändringar.

De yttre förhållandena har inledningsvis varit gynnsamma så ombyggnationen har kunnat genomföras med noggrannhet och engagemang av samtliga medverkande i projektet. Eftersom golfklubben förfogar över 27 hål har medlemmar och gäster kunnat spela 18 hål under arbetes gång.

Läs mer på golfklubbens hemsida www.kurkgolf.fi

Banans signaturhål är hål 14, vilket är ett kort par 3 över vatten. Det nya greenområdet har gjorts mera synligt från tee samt en ny bunker till vänster skapar nya möjligheter för utmanande flaggplaceringar.

Prinsessan invigdes med pompa och ståt den siste augusti. På bilden flankeras banans entreprenörer Christer och Kenneth Lindqvist, golfklubbens VD Åsa Nordström och Banchef Johan Englund. Personen med Man United jackan är undertecknad…
NY KORTHÅLSBANA – ÅLANDS GK


Den 31 augusti i år invigdes den nya 6 hålsbanan på Ålands GK. Hålen är utlagda i förlängningen av drivingrangen i ett svagt ondulerande landskap. Detta har gjort det möjligt att variera hålen spelmässigt även om längden är begränsat till cirka 100 meter.

Förhoppningen är att korthålsbanan, som har döpts till Prinsessan, blir ett uppskattat komplement till anläggningens befintliga två 18 hålsbanor (Slotts respektive Kungsbanan).

Banan ger utmärkta möjligheter att träna och förbättra ens närspel samt ger nybörjare en behaglig introduktion till spelet.

Överst: Kenneth Lindqvist från Åland genomförde nybyggnationen på Golf Club Sylt.


Fyren är ett välkänt kännetecken på Golf Club Sylt.

SÖDERKÖPINGS GK – Bunker renovering


I höst har vi fortsatt att renovera ett antal bunkrar på Söderköpings GK. Vi följer en upprättad plan som avser att ge 18 hålsbanan en gemensam karaktär och förbättra bunkrarna dräneringskapacitet. Även här har Kenneth Lindqvist genomfört dessa renoveringar.

Överst: Greenbunkrarna på hål 3 får ny form och ny dränering. Områdena runt bunkrarna torvas


En stämningsfull höstbild från Söderköpings golfbana

Här ser ni ett förslag hur det 5 hålet på Lake kommer att se ut efter ombyggnationen.KURK – FINLAND


Det är nu bestämt att jag under 2012 kommer att vara anlitad som golfbanearkitekt för ombyggnation av greener och greenområden på Kurk GK utanför Helsingfors i Finland. Vi kommer att påbörja ombyggnationen i slutet av sommaren eller tidig höst. Golfklubben förfogar över tre 9 hålsslingor och ombyggnationen kommer att avse slingorna benämnda Valley och Lake. Den tredje slingan heter Hill och den hade jag förmånen att vara med att rita och bygga under 2005-2006. Under 2012 börjar vi med Lake och under 2013 är det planerat att sätta igång med Valley.
ÅLANDS GK


Byggnationen av den nya 6 hålsbana löpte på alldeles utmärkt under hösten. Samtliga greener och utslagsplatser blev sådda och till våren kommer övriga spelytor att besås. Under hösten och vintern kommer arbeten med en träpalissad att utföras på det 17:e hålet på Slottsbanan. Detta kommer att göra hålet ännu mer spektakulärt och många hoppas nu detta blir banan signatur hål.Peter Fjällman

Golfbanearkitekt


Denna artikel är skriven till Greenbladet nr 5/2011