Peter Fjällman referens och CV

Född

1955

Utbildning

Lunds Universitet 1974 - 1977

Anställning

PK Banken 1977-1982


Egen Golfbutik i Lund 1982-1985


Intendet Perstorps Golf Klubb 1985-1987


Klubbdirektör Djursholms Golf Club 1988-2000

Photo: Mark Alexander 2015

Utöver uppdragen som golfarkitekt även konsultuppdrag som Klubbchef Vårgårda GK 2019 - 2022

Från 2000 golfbanearkitekt med egen firma Fjällman Golf Design

Innehar Professional Diploma in Golf Course Achitecture with distinction issued by the European Institute of Golf Course Architects (EIGCA) in April 2002.

Medlem av European Institute of Golf Course Architects (EIGCA). Styrelseledamot av institutet 2005-2017

President 2013 - 2015

Medlem i Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter FSGA 2002-2011


Ordförande och sekreterare Golfadministratörernas Förening (GAF) 1989-1992. Medlem i GAF sedan 1985.

Spelat golf sedan början på 1970-talet och har idag spelhandicap 9