Dropdown menues for the English site

Fjällman Golf Design

Peter Fjällman referens och CV

Född

1955

Utbildning

Lunds Universitet 1974 - 1977

Anställning

PK Banken 1977-1982


Egen Golfbutik i Lund 1982-1985


Intendet Perstorps Golf Klubb 1985-1987


Klubbdirektör Djursholms Golf Club 1988-2000

Från 2000 golfbanearkitekt med egen firma Fjällman Golf Design

Innehar Professional Diploma in Golf Course Achitecture with distinction issued by the European Institute of Golf Course Architects (EIGCA) in April 2002.

Medlem av European Institute of Golf Course Architects (EIGCA). Styrelseledamot av institutet 2005-2017

President 2013 - 2015

Medlem i Föreningen Skandinaviska Golfbanearkitekter FSGA 2002-2011


Ordförande och sekreterare Golfadministratörernas Förening (GAF) 1989-1992

Spelat golf sedan början på 1970-talet och har idag spelhandicap 7

Photo: Mark Alexander 2015

Copyright  ©  Fjällman Golf Design